เกาะแสมสาร จองออนไลน์ ?

เกาะแสมสาร จองออนไลน์ ?

จริง ๆ แล้วก่อนหน้านี้เกาะแสมสารได้เปิดให้บริการจองคิวออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวเกาะแสมสาร (เกาะแสมสาร เปิดจองบัตรคิวออนไลน์ เยี่ยมชมทะเลสวยสุดประทับใจ) แต่หลังจากเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2560 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย economyeveryday.comขอยกเลิกการจองคิวออนไลน์ข้ามเกาะแสมสารเป็นการชั่วคราว เนื่องจาก

1. ที่ผ่านมาผู้ที่มาจองคิวออนไลน์มาจริงไม่ถึง 90% ทำให้นักท่องเที่ยวที่ Walk in ต้องเสียสิทธิ์

2. ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย มีเที่ยวเรือ 3 เที่ยว คือ เวลา 09.00 น., 10.00 น. และ 11.00 น. ดังนั้นผู้ที่มีความประสงค์จะข้ามไปเกาะแสมสาร สามารถซื้อตั๋วข้ามไปเกาะแสมสารได้ตามเที่ยวเรือดังกล่าวแบบไม่จำกัด