หมู่เกาะมัน

หมู่เกาะมัน

หมู่เกาะมัน มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 131 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นหมู่เกาะในเขตตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง หมู่เกาะมันประกอบด้วย 3 เกาะ คือ เกาะมันใน, เกาะมันกลาง และเกาะมันนอก ซึ่งเป็นเกาะที่เต็มไปด้วยธรรมชาติที่ใสสะอาดและความเงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อนเป็นอย่างมากeconomyeveryday.com รวมทั้งและมีอ่าวที่น่าสนใจอยู่หลายแห่ง เช่น อ่าวต้นมะขาม, อ่าวหินโขดหญ้า, อ่าวโกงกาง และอ่าวหน้าบ้าน โดยเฉพาะที่อ่าวหน้าบ้านมีปะการังที่สวยงาม ส่วนอ่าวโกงกางมีทรายเรียบ

สำหรับการเดินทางมาพักผ่อนที่หมู่เกาะมันนั้น ต้องซื้อแพ็กเกจท่องเที่ยวของ รีสอร์ทมันนอกไอซ์แลนด์รีสอร์ท ที่เป็นรีสอร์ทที่ตั้งอยู่บนเกาะแห่งเดียวเท่านั้น